Starszyzna


Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy robią to co my od ponad 30, 40 lat. Korzystamy z ich doświadczenia i wsparcia. Tsila Piran (Izrael) jest założycielką Rośnie. Była, gdy rodziła się idea i wspiera każdy większy krok. Doradza, prowadzi sesje 1:1 i pracuje przy naszych projektach rozwoju organizacji.

For 35 years Tsila has been seeing hundreds of people in her clinic, touching their inner spaces and awakening their life forces and dreams.

Tsila is conducting workshops about personal development, spirituality without religion,healing,transformation, bodywork and community building. She is also working with activists and changemakers around the world and is involved in alternative education projects.
In 2009 Tsila has co-created an alternative business school in Amsterdam that combined personal development with entrepreneurial skills “Knowmads”  http://www.knowmads.nl/

Guiding Nature Quests is another love of Tsila(a contemporary version of traditional Vision Quest, where people are going out to nature for some days and nights, while fasting and alone, to reconnect to themselves through deep introspection and nature connection ), and has done it (together with Martin Cadee) in Sicily, Slovenia, Sweden, Spain ,India and in Sweden.

Together with Orit Feyul Orr, Tsila has founded the “School for Goodwitches”which is a place for women to heal and learn to heal.


Jac Jakubowski (Polska) wspiera Rośnie w zakresie pracy z procesem i psychologii humanistycznej. Dzieli się swoim olbrzymim doświadczeniem rozwojowej pracy z młodymi ludźmi. Superwizuje czasem naszą pracę z organizacjami.

Współwłaściciel i Superwizor Grupy TROP, psycholog, przewodniczący Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor treningu psychologicznego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, superwizor Izby Coachingu.

Prowadzi projekty rozwoju kultury organizacyjnej w korporacjach, a także w firmach małych i średnich, specjalizuje się we wsparciu firm rodzinnych..
Jest uznanym ekspertem w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Założył OGÓLNOPOLSKĄ SPOŁECZNĄ KOALICJĘ NA RZECZ WSPÓŁPRACY OPARTEJ NA EMPATII. Jest autorem koncepcji pierwszej w Polsce Szkoły Trenerów (założonej przed trzydziestu laty), która wyewoluowała w największą Szkołę Trenerów Biznesu prowadzoną w ramach Grupy TROP.

Autor koncepcji i realizator cykli szkoleniowych dla wielu firm. Doświadczony mentor i coach pracujący z najwyższą kadrą menedżerską. Zajmuje się m.in. budowaniem i realizacją Strategii Rozwoju Społecznego, szkoleniami z zakresu zarządzania zmianą, aktywizacji, budowania współpracy w strukturach sieciowych, rozwijania umiejętności psychospołecznych, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Konstruował programy przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji środowiska lokalnego, zmian w systemie edukacji, profilaktyki uzależnień.
Martin Cadee (Holandia) wspiera swoim doświadczeniem z zakładania alternatywnych instytucji edukacyjnych w zakresie przywództwa i przedsiębiorczości. Jest jednym z trenerów w pracy z organizacjami.Dominik Barter (Brazylia) inspiruje Rośnie w obszarze rozwiązywania konfliktów (Kręgi Naprawcze), budowania wspólnot (Dialogical Systems Design) i alternatywnej edukacji młodzieży (Beta Space).